جمله و نقل قول  جملات کسب و کار و تجارت

جملات زیبا استی لودر - وقتی نمیتوانی بفروشی، مشکل از محصول نیست؛ بلکه مشکل از خود تو است

بیوگرافی

ملیت :   آمریکا
تولد:  July 01, 1908
وفات:   April 24 , 2005