جمله و نقل قول  اپیکتتوس

جملات زیبا اپیکتتوس - تنها افراد بامعلومات آزاد هستند

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   یونان