جمله و نقل قول  اپیکتتوس

جملات زیبا اپیکتتوس - اول معنای چیزی که می خواهی بگویی را بدان، و بعد سخن بگو

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   یونان