جمله و نقل قول  جف بزوس

جملات زیبا جف بزوس - دیدگاه من اینست که هیچ زمان بدی برای نوآوری وجود ندارد

بیوگرافی

ملیت :   آمریکا
تولد:  January 12, 1964