جمله و نقل قول  سان تزو

جملات زیبا سان تزو - وقتی قوی هستی خودت را ضعیف نشان بده، و وقتی ضعیف هستی خودت را قوی نشان بده

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   چین