جمله و نقل قول  پلوتوس

جملات زیبا پلوتوس - من ترجیح می دهم به جای جواهرات، خود را با زیبایی شخصیت تزئین کنم. جواهرات حاصل ثروت هستند، در حالیکه شخصیت از درون انسان نشأت می گیرد

بیوگرافی

ملیت :   روم