جمله و نقل قول  جبران خلیل جبران

جملات زیبا جبران خلیل جبران - زیبایی در چهره نیست. زیبایی نوری در قلب است

بیوگرافی

حرفه :   شاعر
ملیت :   لبنان
تولد:  January 06, 1883
وفات:   April 10 , 1931