جمله و نقل قول  مندی هیل

جملات زیبا مندی هیل - زیبایی بیرونی چشم را خشنود می کند، زیبایی درونی قلب را تسخیر می کند

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا