جمله و نقل قول  ویکتور هوگو

جملات زیبا ویکتور هوگو - خدای من، زیبایی در طبیعت و هنر چقدر با هم متفاوت است. در زنان، تن انسان باید همچون مرمر باشد؛ در مجسمه ها، مرمر باید همچون تن انسان باشد.

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   فرانسه
تولد:  February 26, 1802
وفات:   May 22 , 1885