بیوگرافی

حرفه :   شاعر
ملیت :   شیلی
تولد:  April 07, 1889
وفات:   January 10 , 1957