بیوگرافی

ملیت :   آمریکا
تولد:  July 01, 1908
وفات:   April 24 , 2005