جمله و نقل قول  آبراهام لینکلن

جملات زیبا آبراهام لینکلن - اگر ابتدا بتوانیم بفهمیم در کجا قرار داریم و به کجا می رویم، بهتر می توانیم قضاوت کنیم که چکار کنیم، و چگونه آن را انجام دهیم.

بیوگرافی

حرفه :   سیاستمدار
ملیت :   آمریکا
تولد:  February 12, 1809
وفات:   April 15 , 1865