جمله و نقل قول  کنفوسیوس

جملات زیبا کنفوسیوس - زیبایی در همه چیز وجود دارد، ولی هر کسی قادر به دیدن آن نیست

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   چین