جمله و نقل قول  النور روزولت

جملات زیبا النور روزولت - افکار بزرگ در مورد ایده ها صحبت میکنند. افکار متوسط در مورد حوادث صحبت میکنند. افکار کوچک در مورد مردم صحبت میکنند

بیوگرافی

حرفه :   سیاستمدار
ملیت :   آمریکا
تولد:  October 11, 1884
وفات:   November 07 , 1962