جمله و نقل قول  سان تزو

جملات زیبا سان تزو - هنر عالی جنگ این است که دشمنت را بدون جنگیدن شکست دهی

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   چین