جمله و نقل قول  ژولیوس سزار

جملات زیبا ژولیوس سزار - در جنگ، حوادث مهم حاصل عوامل پیش پا افتاده است

بیوگرافی

حرفه :   رهبر
ملیت :   روم