جمله و نقل قول  لائوتسه

جملات زیبا لائوتسه - یک مسافر خوب هیچ برنامه ای ندارد، و مشتاق رسیدن به مقصد هم نیست

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   چین