جمله و نقل قول  ناپلئون بناپارت

جملات زیبا ناپلئون بناپارت - اگر می خواهی در دنیا به موفقیت برسی، قول همه چیز را بده ولی به هیچ کدام عمل نکن

بیوگرافی

حرفه :   رهبر
ملیت :   فرانسه
تولد:  August 15, 1769
وفات:   May 05 , 1821