جمله و نقل قول  هلن کلر

جملات زیبا هلن کلر - آرزوی من این است که به موفقیت های بزرگ و باشکوه نائل شوم، ولی مسئولیت اصلی من اینست که موفقیت های کوچک را طوری بدست آورم که گویی بزرگ و باشکوه هستند

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  June 27, 1880
وفات:   June 01 , 1968