جمله و نقل قول  وینسنت ونگوگ

جملات زیبا وینسنت ونگوگ - اگر از درونتان صدایی شنیدید که می گفت: نمی توانید نقاشی بکشید، با تمام وجود شروع به کشیدن نقاشی کنید؛ به این ترتیب آن صدا ساکت خواهد شد

بیوگرافی

حرفه :   نقاش
ملیت :   هلند
تولد:  March 30, 1853
وفات:   July 29 , 1890