جمله و نقل قول  کنفوسیوس

جملات زیبا کنفوسیوس - موفقیت نیازمند آمادگی قبلی است، و بدون این آمادگی شکست حتمی است

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   چین