جمله و نقل قول  مولانا

جملات زیبا مولانا - از پی هر گریه آخر خنده ای است

بیوگرافی

حرفه :   شاعر
ملیت :   ایران