جمله و نقل قول  مندی هیل

جملات زیبا مندی هیل - هرگز احساساتت را برای کسی هدر نده که برای آن ارزش قائل نیست

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا