جمله و نقل قول  لائوتسه

جملات زیبا لائوتسه - وقتی از این که فقط خودت هستی خرسند باشی و خود را با کسی مقایسه نکنی یا رقابت نداشته باشی، همه به تو احترام خواهند گذاشت

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   چین