جمله و نقل قول  پائولو کوئیلو

جملات زیبا پائولو کوئیلو - وقتی درباره کاری که می کنی اشتیاق داشته باشی، انرژی مثبت را احساس می کنی. به همین سادگی!

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   برزیل
تولد:  August 24, 1947