جمله و نقل قول  بودا

جملات زیبا بودا - اگر کسی بتواند ذهنش را به کنترل درآورد، می‌تواند راه آرامش را بیابد، و تمام حکمت و فضیلت به سمت او روانه خواهد شد

بیوگرافی

حرفه :   رهبر
ملیت :   نپال