جمله و نقل قول  شان پال

جملات زیبا شان پال - موسیقی دنس هال همان هیپ هاپ است که همیشه در مورد ثروت صحبت نمی کند، بلکه راجع به موضوعات آگاهانه صحبت می کند

بیوگرافی

حرفه :   موسیقیدان
ملیت :   جامایکا
تولد:  January 09, 1973