جمله و نقل قول  چارلی چاپلین

جملات زیبا چارلی چاپلین - تمام چیزی که من برای ساخت یک کمدی نیاز دارم یک پارک، افسری پلیس و دختری زیبا است

بیوگرافی

حرفه :   بازیگر
ملیت :   انگلیس
تولد:  April 16, 1889
وفات:   December 25 , 1977