جمله و نقل قول  جرج برنارد شاو

جملات زیبا جرج برنارد شاو - زندگی‌ای که صرف اشتباه کردن سپری شده باشد نه تنها شرافتمندانه‌تر است، بلکه سودمندتر از زندگی‌ای است که صرف انجام هیچ کاری نشده باشد

بیوگرافی

ملیت :   ایرلند
تولد:  July 26, 1856
وفات:   November 02 , 1950