جمله و نقل قول  لائوتسه

جملات زیبا لائوتسه - موسیقی روحی است که می تواند توسط کهکشان شنیده شود

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   چین