جمله و نقل قول  کنفوسیوس

جملات زیبا کنفوسیوس - وقتی خشم به سراغت میاید به عواقب آن فکر کن

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   چین