جمله و نقل قول  سان تزو

جملات زیبا سان تزو - باید به خودت ایمان داشته باشی

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   چین