جمله و نقل قول  نلسون ماندلا

جملات زیبا نلسون ماندلا - زمانی که مردم مصمم باشند می توانند بر هر چیزی غلبه کنند

بیوگرافی

حرفه :   رهبر
تولد:  July 18, 1918
وفات:   December 05 , 2013