جمله و نقل قول  نلسون ماندلا

جملات زیبا نلسون ماندلا - مرا از روی موفقیتم قضاوت نکن، بلکه در مورد من با در نظر گرفتن اینکه چند دفعه زمین خوردم و مجددا بلند شدم قضاوت کن

بیوگرافی

حرفه :   رهبر
تولد:  July 18, 1918
وفات:   December 05 , 2013