جمله و نقل قول  زیگموند فروید

جملات زیبا زیگموند فروید - اگر جوانان می دانستند اگر پیران می توانستند

بیوگرافی

حرفه :   روانشناس
ملیت :   اتریش
تولد:  May 06, 1856
وفات:   September 23 , 1939