جمله و نقل قول  النور روزولت

جملات زیبا النور روزولت - باید کارهایی را انجام دهی که فکر میکنی نمیتوانی

بیوگرافی

حرفه :   سیاستمدار
ملیت :   آمریکا
تولد:  October 11, 1884
وفات:   November 07 , 1962