جمله و نقل قول  کنفوسیوس

جملات زیبا کنفوسیوس - هر کاری انجام می دهی، با تمام قلبت آن را انجام بده

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   چین