جمله و نقل قول  پلوتوس

جملات زیبا پلوتوس - باید پول خرج کنید تا پول بدست آورید

بیوگرافی

ملیت :   روم