جمله و نقل قول  بقراط

جملات زیبا بقراط - اگر بتوانیم به هر کس مقدار مناسب تغذیه و ورزش را دهیم، نه خیلی کم و نه خیلی زیاد، مطمئن ترین شیوۀ سلامتی را پیدا خواهیم کرد

بیوگرافی

حرفه :   دانشمند
ملیت :   یونان