جمله و نقل قول  گای کاوازاکی

جملات زیبا گای کاوازاکی - بخش های مختلف جهان، نگرش های متفاوتی نسبت به شکست دارند. مسلما شهامت بیشتری نیاز است تا در سیدنی، یا پاریس، یا لندن، یا ژاپن، یا سنگاپور کارآفرین باشید... ولی همۀ کارآفرینان دنیا را آنطور که باید باشند می بینند، نه آنطور که هست.

بیوگرافی

ملیت :   آمریکا
تولد:  August 30, 1954