جمله و نقل قول  بودا

جملات زیبا بودا - در مسیر رسیدن به حقیقت تنها دو اشتباه وجود دارد که یک نفر ممکن است مرتکب شود؛ نرفتن تمام راه، و شروع نکردن به حرکت

بیوگرافی

حرفه :   رهبر
ملیت :   نپال