جمله و نقل قول  گای کاوازاکی

جملات زیبا گای کاوازاکی - شکست بلندپروازانه، شکست خیره کننده، این چیزی بسیار خوب است

بیوگرافی

ملیت :   آمریکا
تولد:  August 30, 1954