جمله و نقل قول  مهاتما گاندی

جملات زیبا مهاتما گاندی - من با خشونت مخالفم چون که وقتی به نظر می رسد نتیجه خوبی دارد، نتیجه آن تنها موقتی است؛ نتیجه زیان آور آن دائمی است

بیوگرافی

حرفه :   رهبر
ملیت :   هند
تولد:  October 02, 1869
وفات:   January 30 , 1948