جمله و نقل قول  بودا

جملات زیبا بودا - ما همان چیزی هستیم که فکرش را می کنیم. تمام چیزی که ما هستیم از افکار ما ناشی می شود. ما با افکار خود، دنیا را می سازیم

بیوگرافی

حرفه :   رهبر
ملیت :   نپال