جمله و نقل قول  جملات خردمندانه

جملات زیبا کنفوسیوس - هیچ وقت شمشیر را به دست کسی نده که نمی تواند برقصد

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   چین