جمله و نقل قول  جملات خردمندانه

جملات زیبا جرج برنارد شاو - پاسخ هیچ پرسشی به اندازه پرسشی که جواب آن واضح است، دشوار نیست

بیوگرافی

ملیت :   ایرلند
تولد:  July 26, 1856
وفات:   November 02 , 1950