جمله و نقل قول  جملات خردمندانه

جملات زیبا زیگموند فروید - چه پیشرفتی داریم می کنیم. در قرون وسطی آن ها خودِ من را می سوزاندند. حالا به سوزاندن کتاب هایم قناعت می کنند

بیوگرافی

حرفه :   روانشناس
ملیت :   اتریش
تولد:  May 06, 1856
وفات:   September 23 , 1939