جمله و نقل قول  کنفوسیوس

جملات زیبا کنفوسیوس - از تو می خواهم هر چه که عمیقا در هستۀ وجودت هستی، باشی

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   چین