جمله و نقل قول  جملات انگیزشی

جملات زیبا ریچارد باخ - هر چه بیشتر می خواهم چیزی را به انجام برسانم، کمتر اسم آن را کار می گذارم

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  June 23, 1936