جمله و نقل قول  پائولو کوئیلو

جملات زیبا پائولو کوئیلو - وقت خود را با توضیح دادن تلف نکن؛ مردم فقط چیزی را می شنوند که می خواهند بشنوند

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   برزیل
تولد:  August 24, 1947